Het onderwijs transformeert continue. Daarmee verandert ook het fysieke onderwijslandschap. Een van de voornaamste ontwikkelingen is de transitie van “onderwijzen” naar “leren”. Wij zien met deze transitie een verandering van de leeromgeving, bijvoorbeeld van klassikaal naar multifunctioneel en van het boek naar de cloud. Klassen worden omgebouwd tot multifunctionele ruimtes waar zowel klassiek onderwijs als vernieuwend onderwijs (beschikbare kennis zoeken, vinden en verwerken) kan worden gegeven. Ook realiseert !pet veelvuldig leeromgevingen in de vorm van studie landschappen (projectonderwijs, kennisvergaring en -deling) en het inrichten van auditoria, open ruimtes en flexibele oplossingen. Daarnaast zien we een sterke verandering in de wens naar sfeer en beleving. Hiermee verandert niet alleen de leeromgeving, maar ook de werkomgeving. De rol van de docent en zijn werkplek zullen mee veranderen. Om deze veranderingen te kunnen faciliteren, volgt !pet de ontwikkelingen op de voet, daarom kunnen wij onze relaties uitstekend ondersteunen op gebied van inrichtingsconcepten, meubilair, stoffering, akoestische oplossingen, verlichting en visuals. !pet projectinrichters daagt u graag uit met een prikkelende en inspirerende leeromgeving!

Referenties:

Onderwijsgroep Noord
Noorderpoortcollege
Dr. Nassau College
Alfa College
Roelof van Echten College
Stad en Esch